Retrofit – בידוד לקירות מרתפים

קישורים נוספים
UK_Retro_Logo

טכנולוגיית הבידוד Retrofit של NUDURA (בידוד בשיטת שדרוג מבנה קיים) היא שיטת התקנה קלה ופשוטה בהשוואה לשיטות גימור מסורתיות מרובות שלבים.

פשוט חברו את הלוחות הסטנדרטיים של NUDURA בגודל 1.2 X 2.4 מ' לקיר באמצעות פס החיבור המוטבע בהם ואמצעי חיבור מתאימים. לוחות Retrofit לבידוד של NUDURA מתחברים זה לזה בחפיפה באופן מושלם. קל להשלים את צנרת החשמל ולחבר לוח טיח או גבס באמצעות פס החיבור ברוחב 64 מ"מ במרווחים של 400 מ"מ כדי להתקין בידוד קיר מוכן לגימור.

כתוצאה מדרישות אנרגיה גדלות ועלייה במחיר הדלק יש צורך להפיק את המרב מטכנולוגיות לבידוד קירות בבתים ובבניינים מסחריים. טכנולוגיית Retrofit לבידוד קירות של NUDURA הינה פתרון אידאלי שמקטין את צריכת האנרגיה, מגדיל חיסכון ומעניק נוכחות, הכל בהליך אחד.

הורד את חוברת ה- Retrofit עם הוראות התקנה
Link needs to go to info sheet

בידוד Retrofit, פרטים עיקריים. בידוד קירות פנימיים/חיצוניים

  • הלוחות זמינים בגודל 1.2 X 2..4 מ', בעובי של 67 מ"מ, 89 מ"מ או 98 מ"מ.
  • ערכי U של 0.56, 0.42 ו- 0.38 לשכבה
  • עשוי מפוליסטירן מוקצף (EPS) - קל משקל ופשוט לחיתוך.
  • פשוט להתקנה בעזרת פס החיבור המוטבע ברוחב 64 מ"מ במרווחים של 400 מ"מ.
  • הפנלים יושבים זה על זה בחפיפה כדי למנוע גישור תרמי
  • בידוד לקירות פנימיים או חיצוניים.
certificationLogos

  צפון אמריקה 866-468-6299 בינלאומי +44-0800 014 8901