חוברת התקנה

המוצרים של NUDURA נבחנו ועומדות בדרישות המינימום – ואף לעלות עליהן – של כל הקודים והתקנים הרלוונטיים לשימוש הן בבנייה דליקה והן בבנייה לא דליקה לכל צורות הבנייה והבניינים. NUDURA מציעה מגוון אמצעים לסייע בבניית מפרטים, רשימות מוצרים, הכשרה והתקנה. אם אתם זקוקים לפרטים נוספים, צרו קשר עם המפיץ המורשה הקרוב אליכם.

המרכז הטכני

  • חוברת ההתקנה של NUDURA | הורד פרקים

  • חוברת ההתקנה של NUDURA | פרטים (רזולוציה גבוהה)

  • חוזרים טכניים

  • מערכת יישור – מידע והתקנה

  • מערכת תמיכה

  • סרטי התקנה בסיסייםcertificationLogos

  צפון אמריקה 866-468-6299 בינלאומי +44-0800 014 8901