חיבור גג

פרטי חיבור גג DSM


רצפה עם ליבה חלולה

קיר חוצה מאבן

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | F6E04
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | F8E04
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | F10E04
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | F12E04

קיר נושא מאבן

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | F6E02
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | F8E02
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | F10E02
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | F12E02

קיר חוצה לא אבן

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | F6E03
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | F8E03
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | F10E03
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | F12E03

קיר נושא – לא מאבן

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | F6E01
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | F8E01
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | F10E01
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | F12E01

רצפה נתמכת ע"י מסבך פלדה OWSJ

קיר חוצה מאבן

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | F6C04
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | F8C12
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | F10C06
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | F12C05

קיר נושא מאבן

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | F6C03
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | F8C11
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | F10C05
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | F12C04

קיר חוצה לא אבן

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | F6C02
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | F8C09
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | F10C07
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | F12C06

קיר נושא – לא מאבן

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | F6C01
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | F8C08
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | F10C04
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | F12C03

מערכת מסבך פלדה של NUDURA לתמיכה ברצפה

קיר חוצה מאבן

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | F6F02
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | F8F02
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | F10F02
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | F12F02

קיר נושא מאבן

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | F6F01
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | F8F01
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | F10F01
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | F12F01

קיר חוצה לא אבן

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | F6F04
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | F8F04
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | F10F04
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | F12F04

קיר נושא – לא מאבן

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | F6F03
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | F8F03
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | F10F03
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | F12F03

גג מבטון מבודד

קיר חוצה מאבן

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | F6D06
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | F8D03
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | F10D03
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | F12D03

קיר נושא מאבן

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | F6D07
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | F8D04
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | F10D04
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | F12D04

קיר חוצה לא אבן

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | F6D04
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | F8D01
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | F10D01
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | F12D01

קיר נושא – לא מאבן

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | F6D05
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | F8D02
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | F10D02
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | F12D02

משטח בטון

קיר נושא – לא מאבן

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | F6G02
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | F8G02
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | F10G02
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | F12G02

קיר נושא מאבן

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | F6G01
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | F8G01
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | F10G01
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | F12G01
certificationLogos

  צפון אמריקה 866-468-6299 בינלאומי +44-0800 014 8901