חיבור גג

פרטים לחיבור רצפה לקיר חוצה DSM


ליבה חלולה

קיר חוצה

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | G6A04
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | G8A04
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | G10A04
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | G12A04

קיר נושא

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | G6A03
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | G8A03
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | G10A03
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | G12A03

מסבך פלדה OWSJ

קיר חוצה

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | G6C04
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | G8C04
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | G10C04
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | G12C04

קיר נושא

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | G6C03
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | G8C03
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | G10C03
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | G12C03

מערכת מסבך פלדה של NUDURA

קיר חוצה

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | G6B04
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | G8B04
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | G10B04
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | G12B04

קיר נושא

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | G6B03
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | G8B03
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | G10B03
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | G12B03

גג מבטון מבודד

קיר חוצה

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | G6D04
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | G8D04
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | G10D04
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | G12D04

קיר נושא

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | G6D03
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | G8D03
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | G10D03
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | G12D03

משטח בטון

 • ליבת בטון 6" (152 מ"מ) PDF | DWG | G6E02
 • ליבת בטון 8" (203 מ"מ) PDF | DWG | G8E02
 • ליבת בטון 10" (254 מ"מ) PDF | DWG | G10E02
 • ליבת בטון 12" (305 מ"מ) PDF | DWG | G12E02
certificationLogos

  צפון אמריקה 866-468-6299 בינלאומי +44-0800 014 8901