בנייה מתחת למפלס הקרקע

חלק זה עוסק בבנייה מתחת למפלס הקרקע בכל הנוגע לסוגי הבנייה השונים (לבנייה דליקה או לא-דליקה). הוא כולל מידע כללי וטיפים שכדאי לשקול כשעובדים עם NUDURA, הן ברמת התכנית והן בחתך אנכי, ובכלל זה תכנית יסודות רדודים, דרישות ליסודות רדודים עבור מדרגות, שיקולים לשימוש בתבניות לאדנים מאבן והתאמה לסלע. הפרטים כוללים: יסודות עוברים הן עבור רצפות מרתפים/חניות מקורות מתחת למפלס הקרקע והן עבור תצורת קירות היסוד, קורות קשר לתמיכה מתחת למפלס הקרקע לרצפה או לממשק עם קירות המסד וכן רצפה בחתך מתרחב במפלס הקרקע.

certificationLogos

  צפון אמריקה 866-468-6299 בינלאומי +44-0800 014 8901