פרטי חומת אש

תבנית ליבת בטון 8" (203 מ"מ)
 • חומת אש\STC יסודות רדודים PDF | DWG | FW8D1
 • חומת אש\STC קומת ביניים (a) PDF | DWG | FW8D2A
 • חומת אש\STC קומת ביניים (b) PDF | DWG | FW8D2B
 • חומת אש\STC תקרה PDF | DWG | FW8D3
 • חומת אש\STC גג (קנדה) PDF | DWG | FW8D4
 • חומת אש\STC גג (ארה"ב) PDF | DWG | FW8D5
 • חומת אש\STC תצוגת תכנית PDF | DWG | FW8D6
תבנית ליבת בטון 6" (152 מ"מ)
 • חומת אש\STC יסודות רדודים PDF | DWG | FW6D1
 • חומת אש\STC קומת ביניים (a) PDF | DWG | FW6D2A
 • חומת אש\STC קומת ביניים (b) PDF | DWG | FW6D2B
 • חומת אש\STC תקרה PDF | DWG | FW6D3
 • חומת אש\STC גג (קנדה) PDF | DWG | FW6D4
 • חומת אש\STC גג (ארה"ב) PDF | DWG | FW6D5
 • חומת אש\STC תצוגת תכנית PDF | DWG | FW6D6
certificationLogos

  צפון אמריקה 866-468-6299 בינלאומי +44-0800 014 8901