פרטי חומת אש DSM

תבנית ליבת בטון 6" (152 מ"מ)

 • תבנית סטנדרטית PDF | DWG | A6A01
 • תבנית פינה 90° PDF | DWG | A6A02
 • תבנית פינה 45° PDF | DWG | A6A03
 • תבנית עם גימור משופע מצד אחד PDF | DWG | A6A04
 • תבנית עם גימור משופע משני הצדדים PDF | DWG | A6A05
 • תבנית שפת אבן PDF | DWG | A6A06
 • T תבנית בצורת  PDF | DWG | A6A07
 • יחידת קצה ומתאם גובה PDF | DWG | A6A08

תבנית ליבת בטון 4" (102 מ"מ)

 • תבנית סטנדרטית PDF | DWG | A4A01
 • תבנית פינה 90° PDF | DWG | A4A02
 • תבנית פינה 45° PDF | DWG | A4A03
 • תבנית עם גימור משופע מצד אחד PDF | DWG | A4A04
 • תבנית עם גימור משופע משני הצדדים PDF | DWG | A4A05
 • תבנית שפת אבן PDF | DWG | A4A06
 • T תבנית בצורת  PDF | DWG | A4A07
 • יחידת קצה ומתאם גובה PDF | DWG | A4A08

תבנית ליבת בטון 10" (254 מ"מ)

 • תבנית סטנדרטית PDF | DWG | A10A01
 • תבנית פינה 90° PDF | DWG | A10A02
 • תבנית פינה 45° PDF | DWG | A10A03
 • תבנית עם גימור משופע מצד אחד PDF | DWG | A10A04
 • תבנית עם גימור משופע משני הצדדים PDF | DWG | A10A05
 • תבנית שפת אבן PDF | DWG | A10A06
 • T תבנית בצורת  PDF | DWG | A10A07
 • יחידת קצה ומתאם גובה PDF | DWG | A10A08

תבנית ליבת בטון 8" (203 מ"מ)

 • תבנית סטנדרטית PDF | DWG | A8A01
 • תבנית פינה 90° PDF | DWG | A6802
 • תבנית פינה 45° PDF | DWG | A6803
 • תבנית עם גימור משופע מצד אחד PDF | DWG | A8A04
 • תבנית עם גימור משופע משני הצדדים PDF | DWG | A8A05
 • תבנית שפת אבן PDF | DWG | A8A06
 • T תבנית בצורת  PDF | DWG | A8A07
 • יחידת קצה ומתאם גובה PDF | DWG | A8A08

תבנית ליבת בטון 12" (305 מ"מ)

 • תבנית סטנדרטית PDF | DWG | A12A01
 • תבנית פינה 90° PDF | DWG | A12A02
 • תבנית פינה 45° PDF | DWG | A12A03
 • תבנית עם גימור משופע מצד אחד PDF | DWG | A12A04
 • תבנית עם גימור משופע משני הצדדים PDF | DWG | A12A05
 • תבנית שפת אבן PDF | DWG | A12A06
 • T תבנית בצורת  PDF | DWG | A12A07
 • יחידת קצה ומתאם גובה PDF | DWG | A12A08
certificationLogos

  צפון אמריקה 866-468-6299 בינלאומי +44-0800 014 8901